Actueel

Veel reparaties noodzakelijk aan de St.Jacobuskapel.
5 Augustus, 2019

 

 

 

 

       

 

Bij de inspectie van de St. Jacobuskapel constateren Jac Jacobs en Dre Corstjens veel gebreken zoals scheuren in het dak en de zijgevel. Restauratie is dringend noodzakelijk.

 

 

 

 


Mat Rongen en Tinus Coolen treden af als bestuursleden
4 Februari, 2020
Mat Rongen heeft het stokje overgedragen aan Paul Kipp als nieuwe voorzitter en Lenie Bosma als nieuwe penningmeester van onze stichting.
Impressie receptie zilveren jubileum
28 November, 2019
Onze hartelijke dank aan onze sponsoren en allen die ons kwamen feliciteren tijdens onze jubileumviering
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -