Actueel

Jaarverslag 2018 van de stichting Kruisen en kapellen Thorn
18 Augustus, 2019

   

 

         STICHTING KRUISEN EN KAPELLEN THORN         

 

                         Jaarverslag over 2018               

 

Dit jaar stond vooral in het teken van de inventarisatie van het noodzakelijk onderhoud aan de Kapellen en wegkruisen en in het uitvoeren van (een deel van) de noodzakelijke werkzaamheden.

 

Het bestuur stelde in 2 rondgangen langs de objecten vast wat er allemaal zou moeten gebeuren en waar de hoogste prioriteit lag.

Gelukkig reageerde een enthousiaste nieuwe vrijwilliger op onze oproep op de website van Klik Leudal en Klik Maasgouw zodat we ook over de mankracht beschikten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het groot onderhoud aan een aantal kapellen.

 

Van de Heilige Familiekapel, de Antoniuskapel, de Catharinakapel, de Barberakapel en Rochuskapel werden de scheuren bijgewerkt, de muren geschuurd en vervolgens gewit en het dak en de onderranden opnieuw zwart gemaakt. In ons nieuwsarchief treft u enkele foto’s hiervan aan.

We namen het besluit om het ontwerp wat ooit gemaakt was voor een hekwerk in de kapel van St. Job alsnog uit te voeren zodat deze kapel overdag open kan blijven voor publiek.

 

We voerden overleg met de gemeente Maasgouw over het maaibeleid rondom de kapellen, signaleerden de knelpunten daarin en onze nieuwe vrijwilliger bleek ook deskundig in het aanpakken van wildgroei van gras en onkruid rondom de Ansfriedkapel en het terrein rondom de Familiekapel.

 

Samen met een aantal beheerders van de kapellen namen we als bestuur deel aan de vrijwilligersdag van de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw die dit jaar plaatsvond in Heel en Panheel.

 

We troffen voorbereidingen om een nieuw boekje over de kapellen en kruisen in Thorn te kunnen uitbrengen.We willen dit graag kunnen presenteren tijdens ons 25 jarig jubileum op 25 oktober 2019. We onderzochten welke bronnen we kunnen raadplegen,wat de kosten van het drukwerk zouden zijn en op welke fondsen we daarvoor een beroep kunnen doen. Ook vonden we medewerkers bij het onderzoek,de vormgeving(fotograaf) en een uitgever.

 

De overdracht aan onze stichting van de grond waarop de St. Josefkapel is gebouwd loopt al geruime tijd vertraging op en we hebben bij de notaris erop aangedrongen om dit met spoed te regelen. Nu de zusters uit Hagenbroek zijn vertrokken proberen we ook afspraken te maken over de blijvende toegankelijkheid vanuit het terrein van Hagenbroek tot de Kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust en de Magdalena nis.

 

Verder dachten we na over de viering van ons 25 jarig jubileum op 25 oktober 2019 en reserveerden alvast de lokaties.

We moeten op zoek naar nieuwe bestuursleden en beheerders van kapellen waar vacatures zijn ontstaan.

Het werven van fondsen om de kosten van het onderhoud aan de kapellen te kunnen betalen blijft een voortdurend aandachtspunt.

 

Namens de stichting kruisen en Kapellen,

De secretaris, Harry Neijssen.

 

 

 

 

 


Mat Rongen en Tinus Coolen treden af als bestuursleden
4 Februari, 2020
Mat Rongen heeft het stokje overgedragen aan Paul Kipp als nieuwe voorzitter en Lenie Bosma als nieuwe penningmeester van onze stichting.
Impressie receptie zilveren jubileum
28 November, 2019
Onze hartelijke dank aan onze sponsoren en allen die ons kwamen feliciteren tijdens onze jubileumviering
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -