Actueel

Impressie receptie zilveren jubileum
28 November, 2019

 

Mat Rongen vertelt de wetenswaardigheden van 25 jaar Kruisen en kapellen Thorn,Lei Peeters en Matheu Bemelmans respectievelijk die van Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw en Limburg.

  

Burgemeester Strous ontvangt het eerste exemplaar van ons nieuwe boekje over de Kapellen en Kruisen van Thorn onder redactie van Mat Rongen maar heeft nog een verrassing in petto....                   Een koninklijke onderscheiding !!!                                                   

 

Wij feliciteren Mat van harte met deze koninklijke erkenning voor zijn vele werk voor de Thornse gemeenschap en onze Stichting in het bijzonder.

Het bestuur dankt allen die ons als beheerder of vrijwilliger helpen de Kapellen en Kruisen in prachtige staat te brengen en te onderhouden en ook alle stichtingen, instanties en particulieren die ons financieel ondersteunen.

Wij vonden het heel plezierig dat u met zovelen ons kwam feliciteren en zijn zeker gemotiveerd om ook in de toekomst ons werk voort te zetten.

 

 

 

 


Mat Rongen en Tinus Coolen treden af als bestuursleden
4 Februari, 2020
Mat Rongen heeft het stokje overgedragen aan Paul Kipp als nieuwe voorzitter en Lenie Bosma als nieuwe penningmeester van onze stichting.
Impressie receptie zilveren jubileum
28 November, 2019
Onze hartelijke dank aan onze sponsoren en allen die ons kwamen feliciteren tijdens onze jubileumviering
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -