Actueel

Mat Rongen en Tinus Coolen treden af als bestuursleden
4 Februari, 2020

In ons jubileumjaar gaf Mat Rongen te kennen dat hij na 25 jaar inzet voor onze Stichting graag het stokje wilde overdragen aan anderen. Wij vinden het als overige bestuursleden jammer dat wij niet langer kunnen profiteren van zijn ervaring en goede contacten maar willen zijn besluit om in deze levensfase andere prioriteiten te stellen natuurlijk accepteren.

Mat was niet alleen de medeoprichter van onze Stichting maar ook gedurende lange tijd zowel voorzitter als penningmeester. In beide vacatures moest dus worden voorzien.

Gelukkig vonden wij in Paul Kipp een kundige voorzitter en in Lenie Bosma een nauwgezet penningmeester zodat Mat zijn werkzaamheden aan hen kon overdragen. Zij namen gedurende het jaar al een aantal keren deel aan onze vergaderingen en konden zich zo op de hoogte stellen van onze geschiedenis en vertrouwd raken met onze taken, onze werkwijze en de andere leden van het bestuur.

Vanaf dit jaar staan zij als voorzitter en penningmeester van onze Stichting ingeschreven bij de kamer van koophandel.

 

Ook Tinus Coolen trad dit jaar om gezondheidsredenen terug als bestuurder.Gedurende vele jaren konden we op hem rekenen als kundige klusser bij diverse kapellen. Vooral de kapel van St. Job heeft veel aan hem te danken en zou zonder hem niet gebouwd zijn kunnen worden.

Daarnaast was hij beheerder van het H. Hartbeeld  en het wegkruis te Santfort. Tinus deed zijn werk veelal in stilte en op zijn eigen wijze. Wij danken hem van harte en wensen hem het allerbeste.

 

                                                                                                          

 

 


Gerardus magazine van april 2020
12 April, 2020
Wachthuisjes van engelen..een artikel in het Gerardus magazine van april over onze stichting..
Uitstel grote schoonmaak Nepomucenuskapel
14 Maart, 2020
Het Oranjefonds heeft gevraagd om alle activiteiten in het kader van NL Doet kader voorlopig uit te stellen in verband met het rondwarend Coronavirus.Schoonmaak Nepomucenuskapel uitgesteld
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -