Actueel

Jaarverslag 2019 Stichting Kruisen en Kapellen Thorn
4 Juni, 2020

   

Het jaar 2019 was voor onze Stichting Kruisen en Kapellen Thorn een feestelijk en druk jaar.

Wij kwamen als bestuur 7 keer in vergadering bijeen ten huize van ons bestuurslid Lei Peeters in Stevensweert waar we steeds gastvrij werden ontvangen. Daar spraken we de taken af die nodig waren om ons jubileum feest en de uitgave van ons nieuwe boekje goed te laten verlopen. Tussen door hadden natuurlijk nog veel contact telefonisch of per mail of in subgroepjes en met andere vrijwilligers en medewerkers aan het nieuwe boekje.Uitgeverij TIC, Tony Joosen en Har Bokken

Mat Rongen had aangegeven dat hij na de jubileumviering wilde stoppen met zijn werk als voorzitter en penningmeester van onze Stichting. Wij wilden hem graag bedanken voor zijn vele werk gedurende de afgelopen 25 jaar en vroegen voor hem een koninklijke onderscheiding aan die hem tijdens de jubileumviering op 25 oktober van dit jaar door burgemeester Strous werd opgespeld.

Gelukkig vonden we in Paul Kipp een kundig nieuwe voorzitter en in Lenie Bosma een betrouwbaar en gedegen nieuwe penningmeester. Gedurende het jaar waren zij al aanwezig bij onze bestuursvergaderingen en konden zich zo vertrouwd maken met het werk van onze stichting.

Ook Tinus Coolen gaf aan dat hij om gezondheidsredenen wilde stoppen met zijn werkzaamheden aan de kapellen en kruisen. Wij zijn Tinus dankbaar voor de vele klussen die hij gedurende jaren voor onze stichting heeft verricht met name aan de St. Jobkapel die zonder hem niet tot stand had kunnen komen.

Wij vonden de gemeente Maasgouw bereid om ons subsidie te verstrekken voor de uitgave van ons nieuwe boekje in het kader van de subsidieregeling Recreatie en Toerisme en ook van de Vrienden van Thorn ontvingen wij een substantieel bedrag uit het fonds stimulering Thorner erfgoed. Ook van een aantal andere stichtingen en particulieren ontvingen wij mooie sponsor bijdragen waardoor wij de uitgave van ons nieuwe boekje mogelijk konden maken en door kunnen met onze hoofdtaak: het onderhouden van de vele kapellen en kruisen in en rondom Thorn.

Ons 25 jarig jubileum vierden wij met een feestelijke dienst in de Kapel onder de Linden en daarna een receptie in het kapelhuis die druk werd bezocht en waar wij ook ons nieuwe boekje presenteerden.

De contactdag vanuit de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg vond dit jaar plaats op 6 april in Nederweert in Eynderhof en al onze vrijwilligers waren ook daarbij uitgenodigd.

Op de valreep van 2019 kon eindelijk de akte passeren voor de overdracht van de grond waarop de St.Jozefkapel staat.

Jac Stoks maakte een fraai hekwerk voor de Jobkapel en plaatste dat daar samen met Dre Corstjens. Nu is het mogelijk om ook deze kapel dagelijks open te houden en kunnen bezoekers daar een kaarsje branden dankzij de nieuwe beheerster van deze kapel, Lenie Bosma.

Dre Corstjens en Jac Jacobs zagen dat de Jacobuskapel toe was aan een grondige restauratie en klaarden deze klus.

 

Harry Neijssen, Secretaris Stichting kruisen en Kapellen Thorn.


Kerstwens 2020
24 December, 2020
Het bestuur van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn wenst u allen mooie kerstdagen en gelukkig gezond 2021
Kapellen en Kruisen in 1867
26 Oktober, 2020
Ontdek het verschil tussen de Thornse kapellen van toen en thans op een mooie herfstwandeling
- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -