Kapellen en kruisen
Wegkruis Heerbaan

In de parochiekerk bevind zich een �17e eeuws corpus afkomstig van een wegkruis nabij de kapel Onder de Linden�, aldus de voorlopige Lijst der Nederlandse Monumenten van de geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Limburg. 1926. Het schitterende corpus valt nog steeds te bezichtigen in deze kerk. Vroege aanduidingen van dit wegkruis vinden we ook op oude kaarten.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het kruis als volgt omschreven: �Een 272� cm hoog kruis. De vrije balkeinden enigszins versierd door bewerking. Boven het kruis een soort dak van twee planken. Het corpus is 120 cm lang, met van voren gezien de blik naar links beneden gericht. Het beeld zou Pastoor Wouters er doen hangen. Het geheel wordt geflankeerd door 2 bomen�. In de jaren zeventig onderging het kruis een metamorfose d.m.v. een nieuw corpus vervaardigd door de plaatselijke kunstenaar H. v.d. Boel.

Na een verkeersongeval in februari 1990 werd het wegkruis geheel vernield om, na enige jaren, nu voorzien van een duurzame houtsoort, in volle glorie te herrijzen.

- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -