Kapellen en kruisen
Sint Barberakapel

Deze traditionele veldkapel staat in het talud langs een holle weg.

Over de oudste geschiedenis van de kapel is alleen bekend, dat het bedehuisje staat ingetekend op een Kuyperkaart uit 1867. Verder is bekend dat begin jaren vijftig de kapel nog in goede staat was. Wel ontbrak toen al het Barberabeeld. Dat beeld was wegens zijn kunsthistorische waarde overgebracht naar de parochiekerk. Daarna ging de toestand van de kapel snel achteruit.

De toenmalige eigenaar van de kapel, de Thornse familie Crasborn, besloot bij gelegenheid van een familiereunie in 1958 de kapel te restaureren. In 1962 was de restauratie een feit. Er werd door de Thornse kunstenaar Harry van de Boel een beeld vervaardigd, dat later spoorloos verdween.

In 1995 werd een nieuwe ingrijpende restauratie voltooid. Het initiatief hiertoe was genomen door de toenmalige Werkgroep Kruisen en Kapellen. Bij die gelegenheid werd de kapel deels uit het talud gegraven.

Het kleine houten beeldje (Kevelaer, jaren '70) werd vervangen door een gipsen beeld. Barbera is afgebeeld als patrones van de mijnwerkers met in haar rechterhand een mijnwerkerslamp terwijl ze aan de linkerzijde wordt geflankeerd door een toren.

De inzegening van de kapel, die eigendom is van de parochie, vond plaats op 10 september 1995 door pastoor deken Th. Willemssen.

- Stichting Kruisen en Kapellen Thorn -